Memoready en het milieu

Bescherm de natuur!

Wij mogen formeel stellen dat de Memoready herlaadbare batterijen NiMH (nikkel-metaalhydride) of ook accu’s of accumulatoren genoemd, veel minder het milieu belasten dan de klassieke wegwerpbatterijen type alkaline en zinkkool. In België worden er jaarlijks ongeveer 100 miljoen batterijen gebruikt. De meeste zijn nog steeds van het primaire type, namelijk “wegwerp”.

De energie die moet worden aangewend om batterijen te vervaardigen ligt vele malen hoger dan de energie die de batterijen ooit zelf kunnen produceren tijdens hun levenscyclus (tussen 40 en 140 keer hoger). De factor “energie” geleverd door oplaadbare batterijen tijdens hun jarenlange levenscyclus, ligt vanzelfsprekend veel hoger dan bij een primaire batterij.

De nieuwe generatie Memoready NiMH van het type “Ready” doorstaan met glans de krachtproef met alkaline batterijen en kunnen zowel in toepassingen met hoog energieverbruik (digitale fototoestellen, MP3, speelgoed, radio’s, ….) als laag verbruik (klokken, afstandsbedieningen, …) worden ingezet.

Door het gebruik van één herlaadbare Memoready batterij produceert de consument tot 28 kg minder afval (*op basis van een vergelijking tussen 1000 Alkaline batterijen AA en 1 Memoready NiMH AA batterij = 28 g). Niet alleen kan ze telkens weer worden opgeladen, ze is bovendien volledig recycleerbaar. Zij bevat ook niet de extreem giftige zware metalen cadmium (Cd), kwik (Hg) en lood (Pb).

Werp afgedankte batterijen nooit in de natuur of bij het niet gescheiden afval. Stockeer ze ook niet in huis, maar breng ze naar speciale inzamelpunten zodat zij kunnen worden gerecycleerd.

België: in België stelt Bebat vzw meer dan 20.000 inzamelpunten voor batterijen en accu’s ter beschikking. U vindt ze in bijna alle winkels en supermarkten, in vele scholen, publieke gebouwen, … en in de meeste gemeentelijke containerparken. Lees meer over Bebat op de website: www.bebat.be

4 x

Elke herlaadbeurt is goed voor tot 4 maal meer foto’s dan met alkaline batterijen

28 kg

Door het gebruik van één herlaadbare Memoready batterij produceert u tot 28 kg minder afval*