Veel gestelde vragen

Richtlijnen voor een veilig gebruik en ter verlenging van de levensduur van uw batterijen:

 • Bij het inbrengen van de batterijen in een toestel (of in een batterijlader), er steeds over waken dat de polariteit (+) en (-) van elke batterij en het apparaat overeenkomen.
 • Bij een verkeerde plaatsing van batterijen in een toestel bestaat het risico voor kortsluiting.
 • De batterij- en apparaatcontactpunten zo nodig schoon maken alvorens de batterijen in te brengen.
 • De instructies van de fabrikant van het apparaat dienen opgevolgd te worden aangaande de keuze van de te gebruiken batterijen.
 • Batterijen dienen steeds samen vervangen te worden.
 • Nieuwe batterijen mogen niet gemengd worden met (gedeeltelijk) lege batterijen in een toestel of een batterijlader.
 • Geen batterijen mengen van verschillende chemische samenstelling, capaciteit, laadniveau, afmetingen of verschillende merken teneinde lekkage van de batterijen en/of beschadiging van het toestel te vermijden.
 • Lege batterijen dienen onmiddellijk uit het toestel worden verwijderd wegens een verhoogd risico op lekkage van de batterijen en beschadiging van het toestel.
 • Batterijen dienen steeds te worden verwijderd uit apparaten die niet meer functioneren of die gedurende een lange periode niet worden gebruikt.
 • Voor een langere levensduur van oplaadbare batterijen dienen deze, eens ze leeg zijn, zo snel mogelijk opnieuw te worden opgeladen. Ook dienen deze onmiddellijk na aankoop, en min. één keer om de drie tot zes maanden te worden ontladen en herladen.
 • Alkaline (wegwerp-) batterijen mogen uitsluitend met een speciaal hiervoor ontworpen batterijlader worden geregenereerd. Nooit een klassieke oplader gebruiken voor dit type batterijen gezien het risico voor explosie of lekkage.
 • Dode of volledig uitgeputte batterijen dienen ter recyclage worden aangeboden via het lokale inzamelsysteem.
 • Ongebruikte batterijen kunnen best worden opgeslagen in hun originele verpakking, op een droge plaats bij normale kamertemperatuur. Elk contact met metalen voorwerpen moet worden vermeden gezien het gevaar voor kortsluiting.
 • Toestellen met batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme temperaturen of omstandigheden (verwarmingselementen, aan zonlicht blootgestelde voertuigen, …).
 • Batterijen nooit in het vuur werpen, kortsluiten, vervormen of uit elkaar halen.
 • Batterijen uit de buurt van kinderen houden.
 • Onmiddellijk een arts raadplegen als een batterij werd ingeslikt.
 • Batterijen bevatten chemische bestanddelen die gevaarlijk kunnen zijn bij contact met de huid, ogen, slijmvliezen, … Bij aanraking met batterijzuur, dient onmiddellijk het getroffen lichaamsdeel met veel schoon water worden afgespoeld en dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd.

Verwijderen van batterijen en toestellen:

 • Batterijen, batterijladers en toestellen steeds inleveren bij officiële inzamelorganisaties die recyclage of recuperatie van materialen op milieuvriendelijke manier tot doel hebben.
 • Nooit batterijen of toestellen meegeven met niet-gesorteerd gemeentelijk afval en ze nooit in de natuur achterlaten.
 • Elk jaar worden er ongeveer 100 miljard batterijen gekocht. Veel daarvan zijn alkalinetype en zijn slechts éénmalig bruikbaar.
 • Alkaline batterijen tegenwoordig gemakkelijk vervangen worden door de milieuvriendelijke herlaadbare hoge capaciteit NiMH batterijen
 • Een NiMH cel zal in een digitale camera 3 tot 4 keer langer per laadbeurt meegaan dan een alkaline batterij. Alkaline batterijen zijn niet ontwikkeld om aan de zeer hoge energie-eisen van de hedendaagse elektronische toestellen te voldoen.
 • Bij frequent gebruik van batterijen is bewezen dat men veel geld kan besparen door herlaadbare NiMH batterijen te gebruiken.

Alkaline batterijen beschikken over een hoge capaciteit, maar ze kunnen deze energie enkel volledig benutten als de energie traag gebruikt wordt. Elektronische toestellen zoals digitale camera’s gebruiken snel een hoop energie, dus is het beter om herlaadbare NiMH batterijen te gebruiken voor deze soort toepassingen. Een andere mogelijkheid is Lithium batterijen te gebruiken aangezien zij goed werken in energiebehoevende apparaten, maar ze zijn duur en kunnen niet herladen worden.

 • Het is onjuist te beweren dat batterijen met een zelfde opgegeven capaciteit in alle gevallen een even lange gebruiksduur vertonen. In energieverslindende toestellen zoals digitale camera’s, flitsers, draagbare muziekspelers,… zullen alkaline batterijen slechts een klein percentage van hun opgegeven capaciteit leveren.
 • Daarentegen zal een herlaadbare NiMH accu in zulke energieverslindende toepassing bijna zijn volledige capaciteit leveren. Dit betekent dat met een herlaadbare 2000mAh NiMH batterij veel meer foto’s (vaak 3 tot 4 keer meer) dan met een alkaline batterij met een capaciteit van 2800mAh kunnen genomen worden.

Het is zeer moeilijk om te voorspellen hoelang uw elektronisch apparaat zal werken afgaande op de opgegeven capaciteit van de batterij. Zelfs de opgegeven capaciteiten van gelijkaardige types van batterijen vergelijken kan geen uitsluitsel geven aangezien de fabrikanten vaak de capaciteit van hun batterijen op een andere manier meten. Bovendien neemt de capaciteit af naarmate de batterij verouderd.

De nominale capaciteit van 1.2V voor een herlaadbare batterij staat voor zijn gemiddelde capaciteit gedurende het ontladen. Wanneer de batterij volledig geladen is, zal het voltage rond de 1.45V zitten. Voor de meeste elektronische applicaties zijn NiMH batterijen een ideale vervanger, desondanks alkaline batterijen een nominaal voltage van 1.5V hebben. Alkalines zullen echter deze 1.5V enkel leveren wanneer ze volledig geladen zijn. Dit betekent dat vanaf het moment dat de batterij begint te ontladen, dat het voltage continu ook begint te zakken.

Ja, een lader kan de levenscyclus van de batterij verkorten of zijn capaciteit verminderen. De meest voorkomende oorzaak van vroegtijdig stuk gaan van de batterij is overladen. Het probleem is dat niet alle laders over een laadcontrolesysteem beschikken, waardoor ze zonder automatische onderbreking blijven laden of gedurende bepaalde vaste periode, meestal 5 tot 8 uren, aan een welbepaalde stroom laden, en daarna afslaan of overschakelen op een lagere “druppel” laadstroom.

Laders die uitgerust zijn met een laadcontrolesysteem of een microprocessor controleren de toestand van de batterijen, beëindigen het laadproces automatisch waardoor het ‘overladen’ van de batterijen wordt vermeden.

Bij het druppelladen wordt een laadstroom geleverd die hoog genoeg is om de batterij volledig opgeladen te houden, maar die laag genoeg is om overladen te voorkomen. Onderhoudstroom is een andere beschrijving voor druppellading (trickle charge). Het langdurig opladen of druppelladen is niet aanbevolen voor een lange levensduur van batterijen.

Power banks bestaan in uiteenlopende maten en vormen. Zelfs bij een identieke capaciteit, wijken de power banks af qua kwaliteit en technologie van de batterij, intern veiligheidscircuit (printplaat), afmeting, prijs, compatibiliteit, aantal en type USB uitgangen en output (1A of 2.1A), …

Eén of meerdere oplaadbare cellen type Lithium-Ion of Lithium-Polymeer. De meeste power banks bevatten Lithium-Ion 18650 cellen (diameter 18mm x hoogte 65mm). De capaciteit (mAh) varieert tussen 1300mAh en 2600mAh per cel of soms hoger doch deze zijn vrij duur.
Ook zijn power banks uitgerust met een Lithium-Polymeer batterij zowat 30% duurder.
Deze bieden wel meer voordelen op vlak van aantal laadcycli, kwaliteit, gewicht (lichter), stabiliteit, en vertonen betere laad- en ontlaadkenmerken.

De USB uitgang van een computer levert 5V en is beperkt tot 500mA. Die van een netstroomadapter varieert in functie van het merk en type, maar kan makkelijk 2000mA (2A) leveren waardoor het opladen heel wat sneller verloopt.

Dit hangt af van de capaciteit van de batterij van de smartphone en van de werkelijke capaciteit van de power bank. Hoe groter de capaciteit van de power bank hoe vaker dit mogelijk is.
Ook moet de energie conversie coëfficiënt (output ratio) van de power bank gekend zijn en die verschilt in functie van het ontwerp van de printplaat en de batterij.  Deze coëfficiënt schommelt tussen de 60% en de 90%.
De formule om dit te berekenen :
reële capaciteit power bank 8000mAh – reële batterijcapaciteit smartphone 1570mAh (iPhone 5S) – output ratio van 80% hetzij
8000mAh * 80% / 1570 ongeveer 4 keer.

Vaak liggen de werkelijke batterijcapaciteiten lager wegens ‘ouderdomsverschijnselen’ en zal het aantal laadcycli zowat 20% lager liggen.