Terugroepactie/ Rappel/ Recall Charger MEMOREX RX150-U

Recall battery charger RX150-U

Link to Download page

Beste Klant,
Wij werden op de hoogte gebracht dat een veiligheidsprobleem (risico op elektrische schok) kan optreden met de MEMOREX lader RX150-U.
Gelieve onder de categorie “Downloads” een document terug te vinden voor meer informatie betreffende de te nemen acties.

Cher Client,
Nous avons été informés qu’un problème de sécurité (risque de choc électrique) peut se poser avec le chargeur MEMOREX RX150-U.
Veuillez trouver un document dans la catégorie “Downloads” pour plus d’informations sur les mesures à prendre.

Dear Customer,
We have been informed that a safety problem (risk of electric shock) may occur with the MEMOREX charger RX150-U.
Under the categorie “Downloads” you can find a document regarding this recall with more information about the actions to be taken.